Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

Wat moet ik meenemen?

U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn:

 • een echtscheidingsbeschikking
 • een alimentatiebeschikking
 • een bewijs van schenking
 • een bewijs van erfenis
 • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex

Wat kost het?

Geen

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U hebt kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U hebt een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Wat moet ik doen?

Zodra aan een (ex)-partner bijstand voor levensonderhoud is toegekend, ontvangt de onderhoudsplichtige van de gemeente een inlichtingenformulier. Aan de hand hiervan bepaalt de gemeente of de onderhoudsplichtige maandelijks aan de gemeente een onderhouds/verhaalsbijdrage moet betalen. De gemeente stuurt de onderhoudsplichtige een verhaalsbeslissing.

Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

Als u niet aan de gemeente betaalt zal de gemeente de Rechtbank verzoeken de verhaalsbijdrage vast te stellen. De bijdrage kan dan door bijv. loonbeslag worden geïnd.

 

Wat is het?

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

 • uw kind jonger dan 21 jaar
 • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote
 • uw (ex-)geregistreerd partner

Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

Contact gemeente

De gemeente Opmeer werkt op afspraak en met een telefonisch spreekuur.

 • Digitaal: via www.opmeer.nl
 • Kan dat niet, bel dan met T 0226 - 363 333 van 09.00 - 10.00 uur.
  Als u belt krijgt u een keuzemenu te horen

Gemeente zaken? Afspraak maken!