Vreemdelingenpaspoort

U vindt hier informatie over: "Algemeen"

Algemeen

Woont u in Nederland, heeft u geen Nederlandse nationaliteit en heeft u geen vluchtelingestatus? Dan hebt u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt reizen. Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor een niet-Nederlandse inwoner die rechtmatig regulier in Nederland verblijft en die geen paspoort in het land van herkomst kan krijgen. U vraagt een vreemdelingenpaspoort bij de gemeente aan. U maakt hiervoor een afspraak. 

Maak online uw afspraak

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een vreemdelingenpaspoort kost € 51,05. Een spoedaanvraag kost € 47,31 extra. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.

Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Als u een vreemdelingenpaspoort wilt aanvragen moet u ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Ook moet u een geldige verblijfsvergunning hebben.

 • U vraagt een nieuw vreemdelingenpaspoort altijd persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vreemdelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
 • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • Uw nieuwe vreemdelingenpaspoort is na 8 tot 12 weken klaar. U krijgt bericht van de gemeente als u uw paspoort op kunt halen.
 • Is uw vreemdelingenpaspoort verlopen, dan levert u deze in bij de gemeente.
 • U moet uw vreemdelingenpaspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na dagtekening van het ophaalbericht, daarna vervalt uw vreemdelingenpaspoort.

Wie kan een vreemdelingenpaspoort aanvragen? 

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als:

 • U kunt bewijzen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.
 • U kunt bewijzen dat u onmogelijk contact kunt opnemen met uw eigen land.
 • U geen paspoort van uw eigen land hebt.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U bent niet geregistreerd als vluchteling.

Bent u staatloos? Dan hebt u recht op een vreemdelingenpaspoort.

Kinderen eigen paspoort

Kinderen kunnen een eigen vreemdelingenpaspoort hebben.

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is net zo lang geldig als uw verblijfsvergunning. Hebt u een verblijfsvergunning zonder einddatum? Dan is uw vreemdelingenpaspoort vijf jaar geldig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Woont u in Nederland, heeft u geen Nederlandse nationaliteit en heeft u geen vluchtelingestratus? Dan hebt u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buiteland wilt reizen. U vraagt een vreemdelingenpaspoort bij de gemeente aan. U maakt hiervoor een afspraak. 

Maak online uw afspraak

 • U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vreemdelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort.

Met spoed een paspoort nodig

U kunt een vreemdelingenpaspoort alleen in bijzondere gevallen met spoed aanvragen. Bij een spoedaanvraag duurt het ongeveer 2 weken voordat u het vreemdelingenpaspoort kunt ophalen.

Kinderen een eigen reisdocument

Reist u met uw kind naar het buitenland, dan moet uw kind altijd een geldig reisdocument hebben. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te laten nemen. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort tot 18 jaar is schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of van degene die het gezag heeft. 

Vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Dan doet u eerst aangifte bij de Nederlandse politie. Neem het proces-verbaal van de politie mee naar de gemeente om een nieuw vreemdelingenpaspoort aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Als u 18 jaar of ouder bent

 • uw geldige verblijfsvergunning
 • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • bewijzen dat uw eigen land u geen paspoort geeft (bijvoorbeeld een brief van uw ambassade)
 • uw oude vreemdelingenpaspoort (als u die hebt)
 • contant geld of een pinpas om het paspoort te betalen

Als u jonger dan 18 jaar bent

Vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige verblijfsvergunning
 • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • uw oude vreemdelingenpaspoort (als u die hebt)
 • schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente)
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd
 • contant geld of een pinpas om het paspoort te betalen

Kwijt of gestolen

Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Daarna kunt u een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Neem het proces-verbaal van de politie mee.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten opnemen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? Dan kunt u toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.

Bekijk de filmpjes over het aanvragen en het gebruik van een paspoort.