Op 1 juli a.s. vergadert de raadscommissie over het voorstel van het college om twee IKC’s te bouwen in de gemeente Opmeer. De agenda met bijbehorende stukken kunt u hier bekijken. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kan de vergadering zeer beperkt worden bijgewoond.