De eikenprocessierups komt in heel Nederland voor. De rups werd lange tijd alleen gesignaleerd in het zuiden van Nederland maar we zien de laatste jaren dat de rups verder optrekt naar het noorden. Ook in de gemeente Opmeer wordt de rups steeds vaker gezien. Eikenprocessierupsen hebben brandharen en deze brandharen geven jeuk, bultjes en oogklachten bij mens en dier.

We hebben uw hulp nodig

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze. We doen dit o.a. door het ophangen van nestkastjes en vleermuiskasten. Maar dat is niet voldoende. We hebben uw hulp nodig om de eikenprocessierups de baas te blijven. Wilt u weten hoe u kunt helpen? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 21 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis van Opmeer.

Programma

19.30 uur

19.40 uur

Opening door wethouder Bram Beemster

Hoe herkent u de eikenprocessierups? door Theo Koelman bioloog en imker

20.00 uur

Wat kunt u doen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden? door Vanessa Beemsterboer, Tuinvogelconsulente Vogelbescherming Nederland

20.20 uur

Welke maatregelen kunt u nemen als uw boom vol met de eikenprocessierups zit? door Bert van Eck, Boomtotaalzorg

20.40 uur

Vragen aan de sprekers

21.00 uurAfsluiting door wethouder Bram Beemster

Komt u ook?

Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar.