De voorzitter heeft op 14 juli de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd. Deze besluiten zijn op 15 juli 2020 in werking getreden.