Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend dat de voorontwerpbestemmingsplannen Driestedenweg 4 in De Weere en het plan Wipbruglaan 4 te Spanbroek ter inzage liggen.

De schriftelijke voorontwerpbestemmingsplannen liggen met ingang van vrijdag 15 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden i.v.m. het Coronavirus, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer, zie Bestemmingsplannen in voorbereiding.