Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend dat de voorontwerpbestemmingsplannen Driestedenweg 4 in De Weere en het plan Wipbruglaan 4 te Spanbroek ter inzage liggen.