HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Adviesraden

Adviesraden

In de gemeente Opmeer is een aantal adviesraden actief die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W. In de gemeente Opmeer zijn de volgende adviesraden actief:

Commissie bezwaarschriften

Tegen een beslissing van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B&W over het bezwaarschrift. Meer informatie over commissie bezwaarschriften

Rekenkamercommissie

Deze commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente efficiënt, doelmatig en rechtmatig is. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten? Meer informatie over de rekenkamercommissie

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester is het aanspreekpunt voor zaken over de natuurspeeltuin. Hij/zij vertegenwoordigt de jeugd naar het college toe. De kinderburgemeester kan en mag ook advies geven/idee├źn uiten over andere jeugdzaken in de gemeente. Meer informatie over de kinderburgemeester

Zorg Opmeer met denkers en doeners

Meedenken en meedoen voor en over speerpunten in het sociaal domein van Opmeer. Meer informatie over de Zorg Opmeer.

Dorpsraden en gemeenschapsraad

In de gemeente Opmeer is een aantal adviesraden actief die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W. In de gemeente Opmeer zijn de volgende adviesraden actief. Meer informatie over de dorpsraden en gemeenschapsraad

Jongeren Platform Opmeer

Het Jongeren Platform Opmeer functioneert als een adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders over het jeugd- en jongerenwerk. De leden zijn vertegenwoordigers van de organisaties die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Meer informatie over Jongeren Platform Opmeer