HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Adviesraden

Adviesraden

In de gemeente Opmeer is een aantal adviesraden actief die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W. In de gemeente Opmeer zijn de volgende adviesraden actief:

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein.

Dorpsraden en gemeenschapsraad

In de gemeente Opmeer is een aantal adviesraden actief die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W. In de gemeente Opmeer zijn de volgende adviesraden actief. Meer informatie over de dorpsraden en gemeenschapsraad

Jongeren Platform Opmeer

Het Jongeren Platform Opmeer functioneert als een adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders over het jeugd- en jongerenwerk. De leden zijn vertegenwoordigers van de organisaties die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Meer informatie over Jongeren Platform Opmeer

Rekenkamercommissie

Deze commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente efficiënt, doelmatig en rechtmatig is. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten? Meer informatie over de rekenkamercommissie

Jeugdburgemeester

De jeugdburgemeester is het aanspreekpunt voor zaken over de natuurspeeltuin. Hij/zij vertegenwoordigt de jeugd naar het college toe. De jeugdburgemeester kan en mag ook advies geven/ideeën uiten over andere jeugdzaken in de gemeente. Meer informatie over de jeugdburgemeester