HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van Burgemeester en Wethouders.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan tijdig een bezwaarschrift in. Het bezwaar moet ontvangen zijn binnen zes weken na verzending van het besluit. Dit kunt u als volgt doen:

 • U kunt online een bezwaar indienen bij de gemeente Opmeer. U hebt hiervoor een DigiD nodig.

Online bezwaar tegen gemeentelijk besluit maken

 • U kunt ook per brief een bezwaar indienen. Deze brief moet de volgende onderdelen bevatten:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

U stuurt het bezwaarschrift per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor. U kunt een bezwaarschrift niet mailen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Opmeer
Postbus 199
1715 ZK  Spanbroek

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Een onafhankelijke commissie Bezwaarschriften adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het te nemen besluit over het bezwaarschrift. In de Verordening commissie bezwaarschriften zijn de organisatie en werkwijze van deze commissie vastgelegd. De hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften zijn in beginsel openbaar.

De uitvoering van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Moet snel voorkomen worden dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt.

Hulp nodig?

 • De Klachtencoördinator Opmeer kunt u helpen uw klacht onder woorden te brengen. Bel hiervoor naar de gemeente, telefoon 0226 – 363 333 (tussen 09.00 – 10.00 uur)

 • Stichting rechtswinkel Noord-Holland Noord, via hoorn@rechtswinkelnoordhollandnoord.nl

 • Juridisch Loket (bij weinig inkomen), telefoon  0900-8020 (€ 0,25 p/m)