HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Coalitieakkoord 2018-2022

Coalitieakkoord 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de coalitie (CDA, DSV en VVD) in een coalitieakkoord vastgelegd welke plannen zij in hun bestuursperiode gaan uitvoeren.

Te downloaden: