HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies

Commissies

Agenda

Wanneer vergaderen de raadscommissies? Meer informatie over de vergaderingen van de commissies

Samenstelling van de raadscommissies

Samenstelling van de raadscommissies. Meer informatie over de samenstelling

Commissie bezwaarschriften

Tegen een beslissing van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B&W over het bezwaarschrift. Meer informatie over commissie bezwaarschriften

Live meeluisteren

U kunt een raadscommissievergadering live volgen of terugluisteren. Luister live naar de commissievergadering

Verslagen raadscommissies

Verslagen van de raadscommissies Bestuurlijke zaken en Verantwoording, Ruimte en Samenlevingszaken. Meer informatie over de verslagen