HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Algemene Subsidieverordening 2015 vastgesteld

Algemene Subsidieverordening 2015 vastgesteld

Dit item is verlopen op 19-02-2016.

Op 5 februari 2015 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening 2015 vastgesteld.
Vervolgens hebben burgemeester en wethouders op 10 februari 2015 de Algemene regels en Specifieke beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening vastgesteld.

Aanvraag meerjarige subsidie 2016-2019

Organisaties kunnen vanaf nu op grond van het nieuwe subsidiebeleid een aanvraag indienen voor een meerjarige subsidie voor de subsidieperiode 2016-2019. Het aanvraagformulier kunt u opvragen via gemeente@opmeer.nl en kan worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2015.
 

Te downloaden: