HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Opmeer 2014

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Opmeer 2014

Dit item is verlopen op 23-12-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad van Opmeer op 18 december 2014 de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) heeft vastgesteld.

De zeven Westfriese gemeenten (Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Koggenland, Drechterland en Enkhuizen) hebben gezamenlijk een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) opgesteld. Doel van de AVOI is de realisatie van één uniform regime voor al het kabel- en leidingwerk in de openbare ruimte en daarmee de gewenste gemeentelijke regierol zo optimaal mogelijk te kunnen invullen. Aannemers die graafwerkzaamheden binnen de Westfriese gemeenten gaan verrichten dienen een instemmingsbesluit in te dienen. Na goedkeuring krijgen zij uitvoeringsvoorschriften mee. Het gaat dan om voorschriften voor het opnemen van sleufverharding, graven, aanvullen en verdichten van sleuven, leggen van kabels en leidingen etc.

De AVOI treedt op 5 januari 2015 in werking en ligt vanaf dan ook ter inzage op het gemeentehuis, Klaproos 1, Opmeer. De verordening is tevens te raadplegen op www.opmeer.nl/bestuur en organisatie/verordeningen en regelingen.

Voor nadere informatie over deze verordening kunt u contact opnemen met de afdeling Civiele Techniek en Wonen, telefoon 0226 – 363 333.