HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland

Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland

Dit item is verlopen op 28-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad van Opmeer op 18 december 2014 de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland heeft vastgesteld.

In oktober 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (WerkSaam) vastgesteld door de verschillende Raden van de 7 Westfriese gemeenten. Tijdens de behandeling van de regeling in de verschillende commissies bleek dat er een aantal tekstuele onjuistheden en onwenselijkheden in de tekst was opgenomen. Deze eerste wijziging van de regeling zet een aantal omissies recht en geeft tevens een aantal kleine inhoudelijke wijzigingen, waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Wijziging van artikel 5: hierin waren nog de afzonderlijke wetten opgenomen in plaats van de Participatiewet, omdat deze ten tijde van indiening van de GR nog niet gepubliceerd was.
  2. Wijziging van artikel 6: Toegevoegd dat een individuele gemeente het algemeen bestuur kan verzoeken om een bestaande taak voor die gemeente te intensiveren. De gedachte hierbij is dat wanneer een Gemeenteraad besluit extra middelen voor bijvoorbeeld re-ïntegratie te reserveren, zij hiervoor de mogelijkheid heeft dit binnen WerkSaam te besteden. De toelichting van dit artikel is ook hierop aangepast. Tevens is in dit artikel verduidelijkt dat plustaken alleen worden uitgevoerd op basis van een verzoek van de desbetreffende gemeente.
  3. Artikel 41 is gewijzigd. Hardheidsclausule is gewijzigd in “onvoorzienbaarheden” en er is     toegevoegd dat het algemeen bestuur in onvoorziene gevallen slechts kan beslissen wanneer het dagelijks bestuur, de colleges en gemeenteraden gehoord zijn.

Deze publicatie wordt tevens beschouwd als een inschrijving in het register voor de Wet gemeenschappelijke regelingen.