HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center DeSom 2015

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center DeSom 2015

Dit item is verlopen op 23-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken hierbij bekend dat zij op 20 januari 2015 de Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center DeSom 2015 hebben vastgesteld. De Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom is op 1 januari 2014 in werking getreden en bestond toen nog uit de deelnemers Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik. Reeds in de oprichtingsfase van de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeente Koggenland aangegeven daarbij aan te willen sluiten. 1 januari 2014 kwam echter te vroeg voor hen. Door de toetreding van Koggenland per 1 januari 2015 moest de bestaande gemeenschappelijke regeling worden gewijzigd. De gemeenteraad heeft het college van B&W hiervoor op 18 december 2014 toestemming verleend.