HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland

Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland

Dit item is verlopen op 27-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op 23 oktober 2014 de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland hebben vastgesteld. Deze regeling is op 1 januari 2015 in werking getreden en een gevolg van de op dezelfde datum in werking getreden Participatiewet.

De gemeente Opmeer laat een groot deel van de taken van deze wet uitvoeren door WerkSaam Westfriesland (WerkSaam). Dit is een samenwerkingsverband tussen de 7 Westfriese gemeenten en het sociale werkvoorzieningsbedrijf Op/maat.
WerkSaam wordt gecreëerd door de huidige gemeenschappelijke regeling Op/maat om te vormen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitbreiding van taken, omdat het grootste deel van de taken van de Participatiewet bij WerkSaam wordt ondergebracht;
  • Uitbreiding van bevoegdheden van het algemeen bestuur (het hoogste orgaan van WerkSaam);
  • Uitgebreide omschrijving van de benodigde financiën;
  • Alleenrecht voor de gemeenschappelijke regeling DeSom voor de inkoop van diensten en producten op het gebied van ICT-dienstverlening.

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan door zowel de raad als het college van de gemeente Opmeer. Deze publicatie wordt tevens beschouwd als een inschrijving in het register voor de Wet gemeenschappelijke regelingen.