HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeentelijke belastingen 2015

Gemeentelijke belastingen 2015

Dit item is verlopen op 23-12-2015.

De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 18 december 2014 tot vaststelling van de onderstaande belastingverordeningen. De verordeningen kunt u raadplegen op www.opmeer.nl.

 • Verordening afvalstoffenheffing 2015
 • Verordening begrafenisrechten 2015
 • Verordening forensenbelasting 2015
 • Verordening hondenbelasting 2015
 • Legesverordening 2015
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015
 • Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
 • Verordening rioolheffing 2015
 • Verordening toeristenbelasting 2015

Tarieven

De belangrijkste tarieven zijn:

Afvalstoffenheffing

voor één persoon                                                      € 227,15

meer dan één persoon                                              € 325,45

 

Rioolheffing

De gemeente heeft een afvalwaterzorgplicht, alsmede een zorgplicht voor hemel- en grondwater. Dit betekent dat alle objecten (woningen en bedrijven) in de gemeente die belang hebben bij de rioleringszorgplicht vanaf 2011 in de heffing worden betrokken, en niet alleen de objecten die een aansluiting hebben op het rioleringsstelsel. De heffingsmaatstaf van de rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een object op basis van de WOZ-waarde. Daarbij is verder gekozen voor tariefschijven:

Het tarief in 2014 wordt bij een WOZ-waarde van:

 • Schijf 1: minder dan € 60.000,00                                          € 53,65
 • Schijf 2: € 60.000,00 tot € 90.000,00                                               € 107,40
 • Schijf 3: € 90.000,00 tot € 350.000,00                                  € 214,80
 • Schijf 4: € 350.000,00 tot € 750.000,00                                € 268,50
 • Schijf 5: € 750.000,00 tot € 1.150.000,00                             € 429,65
 • Schijf 6: Meer dan € 1.150.000,00                                         € 644,50

Aanvullende heffing voor grootverbruikers

Gebruikers van woningen en bedrijven die meer dan 500 m3 lozen op de riolering krijgen een aanvullende heffing. De gemeente krijgt de gegevens van het verbruik van de PWN. Op deze manier wordt recht gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het gemiddelde waterverbruik van een vijfpersoonshuishouden is ongeveer 191 m3 per jaar (gegevens NIBUD). De meeste huishoudens in Opmeer zullen deze aanvullende heffing dan ook niet ontvangen.

Hondenbelasting

De belasting bedraagt per belastingjaar:

 • voor een eerste hond                                                € 20,15
 • voor een tweede hond                                              € 29,70
 • voor iedere hond boven het aantal van twee             € 39,20
 • voor kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van
  beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel € 164,50

Onroerende-zaakbelastingen

voor                                                                woningen en niet-woningen

gebruikers                                                       n.v.t.               0,1120%

eigenaren                                                        0,1062%          0,1380%                   

Ter inzage

Deze verordeningen zijn op 22 december 2014 opgenomen in het register van (wijzigingen van) belastingverordeningen. Deze liggen vanaf die datum gedurende drie maanden voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Afschriften van deze besluiten zijn verkrijgbaar tegen een vergoeding van € 0,50 per pagina. De verordeningen kunt u ook raadplegen op www.opmeer.nl.

Betaling van de gemeentelijke belastingen

De betalingstermijn voor de aanslag zonder automatische incasso is 1 termijn. De volledige aanslag dient dan betaald te zijn binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen per acceptgiro of via een automatische incasso betalen. Indien u toestemming geeft voor een automatische incasso, dan wordt de belasting in negen maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. De machtiging geldt totdat u deze weer opzegt. Via www.opmeer.nl kunt u automatische incasso aanvragen.

Inwerking treden

De verordeningen treden inwerking op 1 januari 2015.