HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeentewet, art. 172, crisisnoodopvang

Gemeentewet, art. 172, crisisnoodopvang

Dit item is verlopen op 22-12-2016.

Gegevens bekendmaking Publicatiedatum: 22-12-2015

Soort bekendmaking: besluit 14-12-2015

De burgemeester heeft besloten tot een crisisnoodopvang van ongeveer 180 vluchtelingen in de periode van 6-1-2016 tot 15-1-2016.       

Direct belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na deze bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • verzenddatum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit. Indien u bezwaar heeft ingediend kunt u daarnaast bij spoedeisend belang bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de voorzieningenrechter is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.