HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Huisvestingsverordening 2015 regio West-Friesland gemeente Opmeer 2015

Huisvestingsverordening 2015 regio West-Friesland gemeente Opmeer 2015

Dit item is verlopen op 15-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juni 2015 heeft besloten om de Huisvestingsverordening 2015 regio West-Friesland gemeente Opmeer 2015 vast te stellen. De Huisvestingsverordening gemeente Opmeer 2014 is ingetrokken.

Samengevat. De wijziging hebben betrekking op:

  • Aanpassing van de urgentieregeling: o.a. wijziging van een aantal artikelen waarmee voorkomen wordt dat bepaalde categorieën woningzoekenden benadeeld worden. Meer mogelijkheden voor urgentie voor mantelzorgers.

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015 en ligt vanaf 1 juli 2015 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis, Klaproos 1, Opmeer. De openingstijden zijn dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur, ‘s middags van 13.00 uur tot 17.00 uur (muv vrijdag) en op donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur. Iedereen kan op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift. De verordening kan ook geraadpleegd worden op www.opmeer.nl/bestuur en organisatie/regels en wetten.