HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Huisvestingsverordening gemeente Opmeer 2014

Huisvestingsverordening gemeente Opmeer 2014

Dit item is verlopen op 25-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 september 2014 heeft besloten om de Huisvestingsverordening gemeente Opmeer 2014 vast te stellen. De Huisvestingsverordening gemeente Opmeer 2012 is ingetrokken.

Samengevat hebben de wijzigingen betrekking op:

  • Aanpassing van de urgentieregeling: o.a. wijziging van een aantal artikelen waarmee voorkomen wordt dat bepaalde categorieën woningzoekenden benadeeld worden.
  • Lokaal maatwerk voor de woningcorporaties/verhuurders: o.a. toewijzing van 20% van de huurwoningen buiten het reguliere systeem om.

Ter inzage

Deze verordening treedt inwerking op 1 oktober 2014 en ligt vanaf 24 september 2014 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift.