HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Intrekking Kermisverordening gemeente Opmeer 2005

Intrekking Kermisverordening gemeente Opmeer 2005

Dit item is verlopen op 17-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat, ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet, de gemeenteraad in haar vergadering van 5 juni 2014 heeft besloten tot intrekking van de Kermisverordening gemeente Opmeer 2005 per 5 juni 2014.