HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Intrekking verordeningen Wet werk en bijstand

Intrekking verordeningen Wet werk en bijstand

Dit item is verlopen op 28-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad van Opmeer op 18 december 2014 heeft besloten tot intrekking van de volgende verordeningen:

  • Re-integratieverordening Opmeer 2010
  • Handhavingsverordening WWB gemeente Opmeer 2012
  • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Opmeer 2013.

In verband met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 en het feit dat een aantal verordeningen door de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland zijn/worden vastgesteld, kunnen bovengenoemde verordeningen worden ingetrokken.