HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Dit item is verlopen op 14-04-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 maart 2015 heeft besloten om de Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Opmeer 2015 vast te stellen. De Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Opmeer 2012 vervalt daarmee.

Samengevat

De verordening vervangt de Verordening Langdurigheidstoeslag. De Individuele Inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Ter inzage

De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en ligt vanaf 15 april 2015 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift.