HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Individuele Studietoeslag 2015

Verordening Individuele Studietoeslag 2015

Dit item is verlopen op 14-04-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 maart 2015 heeft besloten om de Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Opmeer 2015 vast te stellen.

Samengevat

De Individuele Studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen die studeren en die vanwege een arbeidshandicap niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Ter inzage

De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en ligt vanaf 15 april 2015 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift.

Te downloaden: