HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Raadscommissies Opmeer

Verordening Raadscommissies Opmeer

Dit item is verlopen op 17-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juni 2014 heeft besloten om de Verordening op de Raadscommissies Opmeer 2014 vast te stellen. De verordening van 3 februari 2011 is ingetrokken.

Inhoud

In de verordening staan beschreven de taken van de raadscommissies, over welke onderwerpen de commissies overleggen en adviseren, de gang van zaken over de agenda en de gang van zaken tijdens de commissievergaderingen.

Ter inzage

Deze verordening is inwerking getreden op 6 juni 2014 en ligt vanaf 11 juni 2014 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.