HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Dit item is verlopen op 17-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juni 2014 heeft besloten om de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Opmeer 2014 vast te stellen. De verordening van 6 september 2012 is ingetrokken.

Inhoud

In de verordening staan beschreven de voorzieningen en rechten die de wethouders, raads- en commissieleden toekomen.

Ter inzage

Deze verordening is inwerking getreden op 6 juni 2014 en ligt vanaf 11 juni 2014 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.