HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening rechtspositie

Verordening rechtspositie

Dit item is verlopen op 19-02-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 februari 2015 heeft besloten om de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Opmeer 2015 vast te stellen. De verordening die eerder is vastgesteld op 5 juni 2014 vervalt daarmee.

Samengevat

Samengevat staat er in de verordening welke voorzieningen er zijn en op welke vergoedingen de wethouders resp. de raads- en commissieleden aanspraak kunnen doen met betrekking tot de uitoefening van hun taken en werkzaamheden.

Ter inzage

Deze verordening treedt in werking op 18 februari 2015 (met terugwerkende kracht t/m 1 juli 2014) en ligt vanaf 18 februari 2015 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift. De verordening kan ook geraadpleegd worden op www.overheid.nl.

Te downloaden: