HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Opmeer 2015

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Opmeer 2015

Dit item is verlopen op 07-05-2016.

De gemeenteraad van Opmeer heeft op 23 april 2015 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Opmeer 2015 vastgesteld.
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Opmeer is beschreven in twee delen:

Deel I – Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Deel II – Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Opmeer, gehouden op 23 april 2015  is deel I vastgesteld.

Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, gehouden op 3 maart 2015 is deel II vastgesteld.

Per 1 januari 2015 is de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES (Nederlandse Antillen) in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbesturen herzien. De wetswijziging betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor het buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. Ondanks deze wetswijziging blijft de gemeente voor een aantal zaken verantwoordelijk waaronder (vervangende) nieuwbouw, eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair en de voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs.

De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015.