HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Wmo 2015 vastgesteld

Verordening Wmo 2015 vastgesteld

Dit item is verlopen op 05-11-2015.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 23 oktober 2014 de gemeenteraad van Opmeer de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opmeer 2015  heeft vastgesteld. Deze verordening vervangt de huidige verordening Wmo 2007 en wordt per 1 januari 2015 van kracht. De verordening bevat een uitwerking van alle bepalingen die volgens de wet verplicht zijn.

Maatwerk

Met deze verordening wordt toegang geregeld voor zowel de huidige Wmo-taken als enkele taken die vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar gemeenten. Het uitgangspunt van de Wmo 2015 is anders dan in de huidige Wmo-verordening is geregeld: ondersteuning wordt zoveel mogelijk integraal benaderd en de compensatieplicht is vervangen door maatwerk. Het doel van de nieuwe Wmo is dan ook niet 'ondersteuning' op zich maar zelfredzaamheid en participatie.

Ter inzage

De verordening ligt vanaf 6 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Te downloaden: