HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordeningen SSC DeSom

Verordeningen SSC DeSom

Dit item is verlopen op 17-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom in zijn vergadering van 20 januari 2014 heeft besloten om de volgende verordeningen vast te stellen:

  • Archiefverordening SSC DeSom 2014
  • Verordening financiële bijdragen deelnemers Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
  • Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
  • Klachtenregeling SSC DeSom 2014
  • Organisatieverordening Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
  • Reglement van orde voor algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het SSC DeSom.

Inhoud

De verordeningen hebben betrekking op de organisatie van de bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt.

Ter inzage

De verordeningen zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 in werking getreden en liggen vanaf heden gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek kopieën verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.