HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Werkgeverscommissie Griffie

Werkgeverscommissie Griffie

Dit item is verlopen op 24-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 september 2014 heeft besloten om de Verordening Werkgeverscommissie Griffie vast te stellen. Samengevat staat er in de verordening dat er een werkgeverscommissie voor de griffie wordt gevormd, bestaande uit de vijf fractievoorzitters en de burgemeester/raadsvoorzitter als adviseur.

Ter inzage

Deze verordening treedt in werking op 19 september 2014 en ligt vanaf 25 september 2014 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift.