HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO van de gemeente Opmeer

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO van de gemeente Opmeer

Dit item is verlopen op 04-06-2016.

Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Opmeer maken hierbij bekend dat per 15 juli 2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015, 1 april 2015 en op 1 juli 2015 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Opmeer is en wordt gewijzigd.

De wijzigingen per 15 juli 2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015, 1 april 2015 en op 1 juli 2015 zijn conform de LOGA-circulaires (ECWGO/201401851, ECWGO/U201401852 en ECWGO/U201402159) en hebben betrekking op:


•    het einde van de na-wettelijke uitkering;
•    de eenmalige uitkering en 1% salarisverhoging;
•    verruiming vakbondsverlof;
•    stage- en werkervaringsplaatsen;
•    opbouw en opname verlof tijdens ziekte;
•    salarisverhoging met € 50 bruto;
•    opeenvolgende aanstellingen;
•    een indexatie van de vergoedingen voor de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren.

De CAR/UWO, inclusief de beschreven wijzigingen, liggen tot 12 weken na publicatie voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.