HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Wijziging gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland

Wijziging gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland

Dit item is verlopen op 29-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad van Opmeer en het college van burgemeester en wethouders van Opmeer op 23 oktober 2014 de Gemeenschappelijke regeling ondersteuning bestuurlijke samenwerking (GR OBSW) hebben gewijzigd.

De wijziging is het gevolg van de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de Participatiewet. De gemeente Opmeer laat een groot deel van de taken van deze wet uitvoeren door WerkSaam Westfriesland. WerkSaam is een samenwerkingsverband tussen de zeven Westfriese gemeenten en het sociale werkvoorzieningsbedrijf Op/maat.
Om deze taken goed te kunnen overdragen, is het nodig dat de GR OBSW wordt aangepast. Het betreft slechts een kleine wijziging. De taak 'volwasseneducatie' maakt deel uit van het Participatiebudget en wordt daarom onderdeel van WerkSaam. Deze wordt daarom verwijderd uit de GR OBSW.