HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Wmo-besluit Opmeer 2015

Wmo-besluit Opmeer 2015

Dit item is verlopen op 26-01-2016.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 23 december 2014 het Wmo-besluit (Wet maatschappelijke ondersteuning) Opmeer 2015 is vastgesteld. Dit besluit vervangt het Wmo-besluit 2013 en is per 1 januari 2015 van kracht.

Het Wmo-besluit geeft invulling aan de regels die het college op grond van de verordening Wmo 2015 moet of kan bepalen. Het betreft hier de toegangsprocedure, de hoogte van de PGB-tarieven, de hoogte van de bijdrage die een cliënt verschuldigd is, de meldingsregeling calamiteiten en geweld, de kwaliteitseisen en de waardering van mantelzorgers.

Dit besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis van Opmeer. U kunt de verordening ook downloaden.