HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen

Opmeer heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Opmeerse gemeenschap.

 • De gemeentelijke oorkonde

  De burgemeester van Opmeer reikt deze oorkonde uit aan inwoners van Opmeer die zich – vaak onopvallend – vrijwillig inzetten en zich verdienstelijk maken voor hun naasten en/of de gemeente. 

  Aanvragen

  Neem contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333 (tussen 09.00 – 10.00 uur) of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.

 • Ereburgerschap

  Het ereburgerschap van Opmeer is de hoogste blijk van waardering en erkentelijkheid in Opmeer. De onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente. Bij de onderscheiding horen een legpenning en een oorkonde.

  Aanvragen

  Neem contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333 (tussen 09.00 – 10.00 uur) of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.

 • De erepenning

  De erepenning wordt toegekend aan personen, verenigingen, instellingen of organisaties dienen zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Opmeer. Of die hier een bijzondere plaats innemen op maatschappelijk, cultureel en/of sportgebied. Bij de onderscheiding horen een legpenning en een oorkonde.

  Aanvragen

  Neem contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333 (tussen 09.00 – 10.00 uur) of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.