HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen

Opmeer heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Opmeerse gemeenschap.

Voor vragen of aanvragen, neem contact op met de gemeente Opmeer. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar gemeente@opmeer.nl ter attentie van het bestuurssecretariaat of bel met 0226 - 363 333.

 • De gemeentelijke oorkonde

  De gemeentelijke oorkonde wordt uitgereikt aan inwoners van Opmeer die zich – vaak onopvallend – vrijwillig inzetten en zich verdienstelijk maken voor hun naasten en/of de gemeente.

 • Ereburgerschap

  Het ereburgerschap van Opmeer is de hoogste blijk van waardering en erkentelijkheid in Opmeer. De onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente. Bij de onderscheiding horen een legpenning en een oorkonde.

 • De erepenning

  De erepenning wordt toegekend aan personen, verenigingen, instellingen of organisaties dienen zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Opmeer. Of die hier een bijzondere plaats innemen op maatschappelijk, cultureel en/of sportgebied. Bij de onderscheiding horen een legpenning en een oorkonde.

 • Prestatiepenning

  De prestatiepenning wordt uitgereikt als blijk van waardering voor een (sport)prestatie van tenminste nationaal niveau en als blijk van waardering voor helden of redders die een bijzondere (levens)reddende prestatie hebben geleverd.