HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Griffie

Griffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. Het zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is de vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

De griffie bestaat uit:

Mark Versteeg

Versteeg
contactgegevens en taken Mark Versteeg
FunctieGriffier
E-mailadresmversteeg@opmeer.nl