HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Informatie verkiezingen  |  Stemmen voor het Europees Parlement door Niet-Nederlandse inwoners

Stemmen voor het Europees Parlement door Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Het is belangrijk dat:

  • u op de dag van de verkiezingen (23 mei 2019) 18 jaar of ouder bent;
  • u op de dag van de kandidaatstelling  (9 april 2019) officieel –- volgens de BRP (basisregistratie personen) – in Nederland woont;
  • u niet uitgesloten bent van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan u onderdaan bent;
  • u zich laat registreren met een Y-32 formulier.  Zorg dat het formulier uiterlijk 9 april 2019 bij ons binnen is. U kunt het formulier mailen naar verkiezingen@opmeer.nl of opsturen naar de gemeente*;

Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Print dan het bijgaande formulier Y32 (onder te downloaden), vul het in en stuur het formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs  bewijs naar:

Gemeente Opmeer
Afdeling Publiekszaken
Postbus 199
1715 ZK Spanbroek

Voor welk land wilt u uw stem uitbrengen

Als u in Nederland stemt, kiest u de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wilt u stemmen voor de leden van het land waar u vandaan komt, dan moet u in dat land stemmen. U blijft in Nederland geregistreerd als kiezer totdat u dit zelf wijzigt.
Lees de uitleg op het formulier goed door.

Te downloaden: