HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Invloed op de raad

Invloed op de raad

Als inwoner van Opmeer kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dat kan op verschillende manieren:

 • Dien een burgerinitiatief in

  De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Opmeer. Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Hierbij gaat het niet alleen om kwesties of plannen in uw buurt of wijk, maar zelfs voor heel Opmeer.

  Lees meer
 • Schrijf een brief aan de gemeenteraad

  Een brief aan de gemeenteraad moet u op de volgende manier adresseren:

  Aan de leden van de gemeenteraad van Opmeer
  T.a.v. de raadsgriffier
  Postbus 199
  1715 ZK Spanbroek

  Vermeld aan het begin van de brief duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.

 • Maak gebruik van uw spreekrecht

  Als u uw mening wilt geven over plannen van de gemeente kunt u dat in een commissie- of raadsvergadering doen. Als u aandacht wilt vragen voor een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat, krijgt u daarvoor de gelegenheid tijdens het agendapunt Spreekrecht Burgers aan het begin van de raadsvergadering.

  Lees meer