HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Klacht indienen, informatie

Klacht indienen, informatie

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Een klacht indienen

Dat kan op verschillende manieren:

  • Online een klacht indienen. U kunt online een klacht indienen bij de gemeente Opmeer. U hebt hiervoor een DigiD nodig.

Klacht online indienen

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  • Mondeling. Bel met de medewerker van de gemeente waarover de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen
  • Schriftelijk: Gebruik de laatste bladzijde van de folder 'Klachten' of schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt.

Stuur uw brief naar:
Gemeente Opmeer
Postbus 199
1715 ZK  SPANBROEK

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

Behandeling klacht

  • Meestal nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een gesprek. Ook degene over wie u klaagt is daarbij aanwezig en kan dan op uw klacht reageren
  • De klachtbehandelaar maakt een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt meestal binnen zes weken

Niet eens met de behandeling?

Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.


Nationale Ombudsman
Postbus 93.122
2509 AC Den Haag
0800-33 55 555
www.nationaleombudsman.nl

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente.

Melding doorgeven

Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Kijk bij bezwaar en beroep.