HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Klachten, bezwaar en beroep

Klachten, bezwaar en beroep

Heeft u een klacht?

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Meer informatie over een klacht indienen

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan. Meer informatie over bezwaar en beroep