HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen

Er zijn twee koninklijke onderscheidingen, de koninklijke erepenning en het lintje. 

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen. Neem contact op met de gemeente waarin de persoon woont.

  Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen', de laatste werkdag voor Koningsdag
  • Bij een bijzondere gelegenheid, zoals een afscheid of een jubileum


  Vraag op tijd een lintje aan

  Van aanvraag tot lintje is een lang traject. van fors wat maanden, er zit heel wat werk in voor zowel de aanvrager als de gemeente.

  Hebt u vragen? 

  Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.

  Hoe werkt het?

  De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Van aanvraag tot lintje is een lang traject. van fors wat maanden, er zit heel wat werk in voor zowel de aanvrager als de gemeente. Houd hier rekening mee.

  Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met de gemeente waar de persoon woont. Is dit de gemeente Opmeer? Bel 0226 – 363 333 of stuur een mail gemeente@opmeer.nl.
  • De gemeente vertelt u of u de persoon kunt voordragen.
  • Verzamel alle gevraagde gegevens.
  • Vul het formulier elektronisch in of, als dat niet lukt, download het voorstelformulier.

  Op Lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

 • Koninklijke erepenning

  De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

  Verenigingen of instellingen die minimaal 50 jaar bestaan kunnen de Koninklijke erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld 75 jaar, 100 jaar). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk.  U vraagt een Koninklijke Erepenning bij de gemeente aan. Alleen de Koning kan de onderscheiding toekennen.

  Hebt u vragen?

  Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Bel of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.

  Hoe werkt het?

  Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.
   

  De erepenning kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • De vereniging of instelling houdt zich bezig met liefdadigheid of wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten.
  • De doelstelling is niet de verspreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
  • De vereniging of instelling heeft een belangrijke positie tussen vergelijkbare organisaties. Ook onderscheidt zij zich met bijzondere activiteiten.
  • De vereniging of instelling en de bestuursleden hebben een goede naam.
    

  Wat moet ik doen?

  U vraagt de erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Dien uw aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. U krijgt bericht of u de Koninklijke Erepenning krijgt. Het opzoeken en opvragen van de informatie kan best veel tijd kosten. Houd daar rekening mee. De volgende onderdelen moeten ook bij de aanvraag duidelijk worden gemaakt:

  • Een direct bewijs van de oprichtingsdatum. Bij voldoende onderbouwing kunt u volstaan met indirect bewijs. Ook moet een gezonde financiële positie worden aangetoond.
  • De activiteiten van de vereniging of instelling moeten zijn van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel liggen op het gebied van sport.
  • De vereniging of instelling mag niet ten doel hebben de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
  • De vereniging of instelling dient geen bond of overkoepeling van meerdere individuele verenigingen of instellingen te zijn.
  • De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden.
  • Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten van onbesproken gedrag zijn.

  U vraagt de erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.

  Dien uw aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. U krijgt vanzelf bericht of u de Koninklijke Erepenning krijgt.