HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer

Nieuws uit Opmeer

 • Gehandicapten mogen overal in Opmeer parkeren

  Wist u dat bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart op elke parkeerplek in de gemeente Opmeer mogen parkeren zonder tijdslimiet? En dat deze regel ook geldt voor de parkeerplaatsen in de blauwe zone in Opmeer?

  Lees meer
 • Opmeer onderzoekt integriteit ambtenaar bij totstandkoming bestemmingsplan

  Het college van Burgemeester & Wethouders start een onafhankelijk onderzoek naar het al dan niet integer handelen van een ambtenaar bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. De portefeuillehouder Personeel en Organisatie heeft hierover namens het college overleg gehad met de fractievoorzitters van de politieke partijen. Het college wacht de resultaten van het onafhankelijke onderzoek af.

 • Westfriesland stemt niet in met vliegroutes Lelystad

  Westfriesland kan niet instemmen met de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport. Dat lieten de zeven Westfriese gemeenten in een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu weten.

  Lees meer
 • Gemeente plaatst weer bladkorven

  Door de herfst vallen er veel bladeren op de straten en in de tuinen. Dat geeft overlast. Daarom zijn er in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud drie bladkorven geplaatst.

  Lees meer
 • Fractievergadering bijwonen?

  De fractievergaderingen van de politieke partijen Gemeentebelangen, CDA, VVD, DSV en PvdA worden gehouden in het gemeentehuis op maandag 6 november. Tijdens deze vergaderingen worden de onderwerpen van de eerstvolgende raadsvergadering besproken. De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar.

  Lees meer
 • Dien een burgerinitiatief in

  Heeft u een goed idee voor Opmeer. Denkt u weleens, daar zou de gemeente Opmeer iets aan moeten doen? Bijvoorbeeld een trapveldje in de buurt op een stuk braakliggend terrein of de fietsroute naar school veiliger maken.

  Lees meer
 • Buurtpreventie: Whatsapp of...?

  In de gemeente Opmeer is een aantal WhatsApp-groepen actief. Deze BuurtWhatsApp-groepen zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Zo’n app-groep is opgericht door een inwoner en wordt ondersteund door de gemeente Opmeer en de politie.

  Lees meer
 • Zwerfvuil is niet oké!

  Erger jij je ook zo aan al die flesjes, blikjes en verpakkingen die je op straat en in de natuur tegenkomt? Je bent niet de enige. Steeds meer mensen ergeren zich aan zwerfafval. Gelukkig komen heel veel mensen ook daadwerkelijk in actie.

  Lees meer
 • Repair café

  Iets stuk? Laat het maken, in plaats van het weg te gooien. Elke eerste maandag van de maand bent u welkom, van 09.30 – 12.00 uur in De Schakel, Spanbroek.

  • Repair Cafés voorkomen 250.000 kilo afval
  • Een gescheurd knuffelkonijn, een bestuurbare auto die niet meer wil rijden, een lekke fietsband...
  • Adviezen en hulp van de deskundigen in het Repair Café zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 • Vraag online paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan!

  Op deze site kunt u met behulp van uw DigiD een paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen.

  Lees meer
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner

  ‘Wie luistert er met mij mee” Als u een gesprek heeft met het wijkteam, kunt u dit gesprek alleen voeren of samen met iemand uit uw omgeving. U kunt er ook voor kiezen een onafhankelijke iemand in te schakelen. Deze cliëntondersteuner geeft u advies, denkt met u mee en kan u helpen uw vraag/aanvraag goed te verwoorden of zorgt dat u de gemaakte afspraken begrijpt.

  Lees meer
 • Vanaf nu kunt u online uw reparatieverzoek doorgeven

  U huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf en u wilt een reparatie doorgeven? Dat kunt u snel en eenvoudig doen op www.woningbedrijfopmeer.nl. Dat kan nu 24 uur per dag & 7 dagen per week.

  Lees meer
 • Waarom nieuwe losloopgebieden voor honden?

  Er bestaat enig onbegrip over de nieuwe losloopgebieden voor honden in de gemeente. Naast het aangeven van de nieuwe gebieden hebben we verzuimd u te informeren over de reden achter de aanpassing. Daarom alsnog een uitleg.

  Lees meer
 • Maak uw buurt veiliger

  Meld uw bewakingscamera aan bij de politie. Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Hebt u een of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

  Lees meer
 • Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen?

  Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen? Meldt u zich dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen op www.overheid.nl. Door u aan te melden ontvangt u wekelijks de bekendmakingen van de gemeente Opmeer, en de provincie en waterschappen per e-mail. U hoeft alleen uw postcode in te vullen en aan te geven van welk gebied rondom uw woning u de bekendmakingen wilt ontvangen.

 • Gemeente zaken? Afspraak maken!

  Heeft u iets te regelen met de gemeente? Maak dan een afspraak via de website (homepage). Kan dat niet, dan kunt u bellen met 0226 – 363 333 tussen 09.00 – 10.00 uur.

 • Volgt u Opmeer al op Twitter?

  De gemeente Opmeer plaatst dagelijks berichten op Twitter via @gem_opmeer, ook kunt u ons volgen via @gladheidopmeer en @wijkteamopmeer

  Lees meer
 • Onderzoek over wonen, veiligheid en dienstverlening

  Wij willen graag weten of u tevreden bent over de taken die de gemeente uitvoert. Met uw mening kunnen wij ons beleid en handelen aanpassen. Daarom hebben wij onderzoeksbureau I&O Research de opdracht  gegeven een onderzoek te starten over wonen, veiligheid en dienstverlening in Opmeer.

  Lees meer
 • Koninklijke onderscheiding voor twee brandweermannen

  Op vrijdag 3 november werden Sjors Rood en Barry Nieuwenhuis een Koninklijke onderscheiden. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Nijpels.

  Lees meer
 • Huis-aan-huis-controle hondenbelasting

  Binnenkort gaan controleurs huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt door het bureau Legitiem B.V. De controleurs bellen bij de inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren.

  Lees meer
 • Opmeer financieel gezond

  De conceptbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 t/m 2021 zijn door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad van Opmeer, met een gezond financieel perspectief voor de toekomst. De gemeenteraad en het college hebben het raadsprogramma 2014 – 2018 “samenwerken aan duurzame zorg, werk en welzijn” waargemaakt. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november 2017.

  Lees meer
 • Mantelzorgers krijgen steun met extra huishoudelijke hulp

  Voor mantelzorgers is de zorg voor hun partner, ouders, kind(eren), andere familieleden of vrienden een groot deel van hun dagelijks leven. Veel mantelzorgers werken daarnaast ook nog. Extra hulp helpt hen om deze zorg te kunnen blijven geven. Daarom kunnen zij extra goedkoop huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente.

  Lees meer
 • Melding over (zorg)instellingen

  Hebt u te maken met een zorgaanbieder waar de gemeente Opmeer een contract mee heeft? En hebt u het idee dat er iets mis is bij deze zorgaanbieder? Hebt u iets gezien/gehoord waar u vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u dit melden bij de Wmo-toezichthouder van de gemeente Opmeer.

  Lees meer
 • Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

  De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Door het gescheiden ophalen van afval kunnen grondstoffen hergebruikt worden en is er minder uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, zoals CO2.

  Lees meer
 • Speelplek: géén honden

  Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over honden op speelplekken. De richtlijn is duidelijk. Daar waar speelplekken zijn voor kinderen mogen honden niet loslopen en is er een opruimplicht.

  Lees meer
 • Uw reisdocument laten bezorgen

  “Twee keer naar het gemeentehuis voor een nieuw paspoort, dat is niet meer van deze tijd”, vindt wethouder Ruud Heijtink van de gemeente Opmeer. Daarom kunnen de inwoners van àlle Westfriese gemeenten vanaf 1 september hun reisdocument en rijbewijs veilig laten bezorgen. Bezorgen is mogelijk thuis of op een ander adres in Nederland.

  Lees meer
 • Diefstal uit bestelbusjes

  Op dit moment zijn er veel meldingen van diefstal uit bestelbusjes. Het gaat de dieven vooral om gereedschap. Op http://stavc.nl/voertuigen-preventietips/bedrijfswagens-licht/preventietips/ vindt u tips om diefstal te voorkomen. Ziet u iets verdachts, bel de politie: 0900 – 8844 of 112.

 • Kleine klussen in en om de woning

  In de afgelopen jaren kenden we in Opmeer de 'dorpsconciërge'. Inmiddels hebben we afscheid genomen van de dorpsconciërge en is stichting Raad en Daad in beeld om deze activiteiten/kleine klussen over te nemen.

  Lees meer
 • Verzekering voor vrijwilligers

  Voor de vrijwilligers die binnen onze gemeente werkzaam zijn heeft de gemeente een verzekering afgesloten. Deze vrijwilligersverzekering is bedoeld om schade te vergoeden, die ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk én die niet gedekt is door de eigen verzekering.

  Lees meer
 • Nieuwe losloopgebieden voor de hond

  Er zijn nieuwe gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen en waar er wel en geen opruimplicht is voor de hondenbezitters. Alles is vastgelegd in APV Opmeer 2016 artikel 2:57 en 2:58.

  Lees meer
 • Bouwkavels ’t Bon in Opmeer

  Op het voormalige perceel van transportbedrijf Simon Loos, gelegen op een goed bereikbare locatie, is sinds 2010 de gemeentelijke brandweerkazerne gevestigd. Op dit terrein bevinden zich nog bouwkavels met kantoorfunctie. Overleg over de oppervlakte van de kavels is mogelijk. Voor een situatieschets kunt u terecht op > bestemmingsplan Breestraat 9.

  Lees meer
 • Officiële bekendmakingen

  U kunt de bekendmakingen van de gemeente Opmeer inzien op www.overheid.nl. Ook kunt u daar aangeven of u deze wekelijks in uw mailbox wilt ontvangen.

 • 24/7 melden via gemeente app

  Ziet u een losliggende stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Meld het via de app van de gemeente Opmeer. Met een tekst, een locatie of een foto kunt u ons op de hoogte stellen van deze problemen, zodat wij deze op kunnen lossen.

  Lees meer
Archief