HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer

Nieuws uit Opmeer

 • Lappendag nieuwe stijl

  Op maandag 29 mei is het alweer tijd voor de jaarlijks Lappendag van Opmeer, van 8.00 - 17.00 uur kunt u zich vergapen aan de mooiste kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen, lederwaren... enz.

  Lees meer
 • Dien een burgerinitiatief in!

  Hebt u een goed idee voor Opmeer. Denkt u weleens, daar zou de gemeente Opmeer iets aan moeten doen? Bijvoorbeeld een trapveldje in de buurt op een stuk braakliggend terrein of de fietsroute naar school veiliger maken.

  Lees meer
 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind naar school. Als uw kind een speciale school voor basisonderwijs, een school gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat de kosten van het vervoer of de verzorging daarvan geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeente komen.

  Lees meer
 • Gemeentehuis gesloten

  Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen in mei/juni gesloten:

  • 25 mei, Hemelvaart
  • 26 mei, aansluitend op Hemelvaart
  • 5 juni, 2e Pinksterdag
 • Kleine klussen in en om de woning

  In de afgelopen jaren kenden we in Opmeer de 'dorpsconciërge'. Inmiddels hebben we afscheid genomen van de dorpsconciërge en is stichting Raad en Daad in beeld om deze activiteiten/kleine klussen over te nemen.

  Lees meer
 • Is er iets mis bij uw zorgaanbieder?

  Hebt u te maken met een zorgaanbieder waar de gemeente Opmeer een contract mee heeft? En hebt u het idee dat er iets mis is bij deze zorgaanbieder? Hebt u iets gezien/gehoord waar u vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u dit melden bij de Wmo-toezichthouder van de gemeente Opmeer.

  Lees meer
 • Wereld Kampioenschappen Schapendrijven 2017

  Voor het eerst in de geschiedenis is Nederland gastland voor het WK Schapendrijven, en wel onze gemeente Opmeer, in Hoogwoud. Waar het voorheen altijd georganiseerd werd in Schotland, Engeland of Ierland is het nu de beurt aan Nederland.

  Lees meer
 • Uw huwelijk? Uw geregistreerd partnerschap? Regel het online!

  Bent u van plan te gaan trouwen? Of bent u van plan om een partnerschap te laten registeren? Vanaf 4 april kunt u de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap vanuit uw eigen huis online regelen. Snel en eenvoudig. Wel zo gemakkelijk!

 • Adverteren in de gemeentegids?

  Bedrijven en instellingen kunnen adverteren in de gemeentegids van Opmeer. Deze gids valt in september bij alle huishoudens in de bus. Ook adverteren in de digitale versie van de gemeentegids is mogelijk. De gids van Opmeer wordt uitgegeven door Akse Media uit Den Helder.

  Lees meer
 • Startersloket WF helpt ondernemers

  Op 16 februari 2017 is het zover: dan wordt officieel het Startersloket gelanceerd in West-Friesland. Het loket is een initiatief van Martijn Pennekamp en Joeri Goede van startersplatformen ikwordzzper.nl en Starten.nl en is in het leven geroepen om (oriënterende) starters in de regio op weg te helpen. Het Startersloket West-Friesland is in samenwerking met de West-Friese gemeenten en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord tot stand gekomen.

  Lees meer
 • Hoosbuien, wees alert

  Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Zo kan het riool in een uur tijd wel 30 millimeter regen verwerken. Dat zijn drie emmers per vierkante meter!

  Lees meer
 • Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen?

  Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen? Meldt u zich dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen op www.overheid.nl. Door u aan te melden ontvangt u wekelijks de bekendmakingen van de gemeente Opmeer, en de provincie en waterschappen per e-mail. U hoeft alleen uw postcode in te vullen en aan te geven van welk gebied rondom uw woning u de bekendmakingen wilt ontvangen.

 • Vanaf 16 jaar, BurgerNet

  Hoewel Opmeer een veilige gemeente is, kan het beter. Want stel u voor. U ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. U belt de politie om de inbraak te melden. Ondertussen ziet u de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kunt u een goed signalement van de mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een Burgernetactie.

  Lees meer
 • Speelplek: géén honden

  Bij de gemeente komen tegenwoordig nog al wat klachten binnen over honden op speelplekken. De richtlijn is duidelijk. Daar waar speelplekken zijn voor kinderen mogen honden niet loslopen en is er een opruimplicht.

  Lees meer
 • Hulp Dichtbij in West-Friesland

  Als we willen dat iedereen mee kan blijven doen, dan is daar soms hulp voor nodig. En dat kan soms heel eenvoudig, vanuit de buurt. Op de website www.hulpdichtbij.nl komen vraag en aanbod van vrijwillige hulp bij elkaar.

  Lees meer
 • WIJkteam OpMEER

  Berichtgeving over zorg en ondersteuning in de gemeente volgt u gemakkelijk en snel via Twitter @wijkteamopmeer

 • Wij werken met een telefonisch spreekuur

  Wij werken een telefonisch spreekuur van 09.00 – 10.00 uur. Hierdoor kunnen we u garanderen dat er in dat uur zeker iemand is die u te woord kan staan en zorgen wij ervoor dat we de andere tijd efficiënter kunnen werken. En dat komt weer ten goede aan u, wij kunnen uw (aan-)vraag dan sneller verwerken.

 • Vraag naar hulp thuisadministratie

  Mensen met een beperking, maar ook met een taalachterstand, kunnen bij de vrijwillige BudgetBuddy’s van Wering Steunpunt terecht, wanneer zij in financiële problemen dreigen te raken of geen overzicht (meer) hebben in hun thuisadministratie. Omdat het aantal aanvragen naar BudgetBuddy’s blijft stijgen, onder andere vanuit Opmeer, zoekt het Steunpunt mensen die Budgetbuddy willen worden.

  Lees meer
 • Volgt u Opmeer al op Twitter?

  De gemeente Opmeer plaatst dagelijks berichten op Twitter via @gem_opmeer, ook kunt u ons volgen via @gladheidopmeer en @wijkteamopmeer

  Lees meer
 • Kermis vieren, hou het echt gezellig!

  Beste inwoners van Westfriesland, het kermisseizoen is weer geopend. Feest! Maar laten we het ook wel feestelijk houden. Wij, de burgemeesters van Westfriesland roepen u op om vooral bewust te zijn van wat u drinkt en van het voorbeeld dat u geeft. En heeft u kinderen onder de 18? De afspraak is NIX18: geen drank… ook niet tijdens de kermis. Wij houden er controle op! U ook?

  Lees meer
 • Nieuwbouw voor Zandhove gewenst

  In de gemeente Opmeer is het verzorgingshuis Zandhove gevestigd aan de Spanbroekerweg. Dit huis dateert van de jaren zestig van de vorige eeuw, is geïsoleerd gelegen, verouderd en niet veel langer geschikt voor de hedendaagse eisen die aan woonzorg-complexen worden gesteld.

  Lees meer
 • Echtpaar Wiedijk, 60 jaar getrouwd!

  Het echtpaar Marina (82 jaar) en Christiaan (86 jaar) Wiedijk-Rijswijk was op 7 mei 2017, 60 jaar getrouwd. Burgemeester Nijpels bracht het echtpaar een bezoekje om hen te feliciteren.echtpaar wiedijk

 • Vrijwilligersverzekering

  In Opmeer is een grote groep vrijwilligers actief, die op allerlei gebieden belangeloos werk verricht voor de samenleving. Denk aan vrijwilligers bij sportverenigingen. Voorleesmoeders op een basisschool. Collectanten voor goede doelen. En vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingstehuis. En niet te vergeten het groeiend aantal mantelzorgers. Waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Ook tijdens vrijwilligerswerk. Daarom hebben wij voor onze vrijwilligers een verzekering afgesloten. Meer weten? Kijk bij het product Vrijwilligersverzekering

 • Controle gegevens gemeentegids

  Uitgever Akse Media start deze week met het actualiseren van de adresgegevens voor de aankomende gemeentegids 2017-2018. Diverse organisaties, verenigingen en instellingen uit onze gemeente krijgen bericht om hun gegevens te controleren.

  Lees meer
 • Opknappen Blote Bienne pad en Pannepad

  Tegenslag bij het opknappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkt aan het onderhoud van de recreatieve paden het Blote Bienne pad en het Pannepad in de gemeenten Opmeer en Medemblik.

  Lees meer
 • Geboorteaangifte? Regel het online!

  Is uw kind geboren in de gemeente Opmeer? Dan kunt u vanaf 4 april 2017 de geboorteaangifte vanuit uw eigen huis online regelen. Snel en eenvoudig. Wel zo gemakkelijk!

 • Maak uw buurt veiliger

  Meld uw bewakingscamera aan bij de politie. Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Hebt u een of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

  Lees meer
 • Berichtenbox ook in Opmeer

  De gemeente Opmeer is sinds 1 december aangesloten op MijnOverheid de Berichtenbox. Als u zich aanmeldt bij de Berichtenbox kunt u vanaf berichten van de gemeente digitaal ontvangen. Aanmelden kan via www.mijn.overheid.nl > Berichtenbox.

  Lees meer
 • JeugdSportPas biedt sportieve kansen

  De kerstvakantie is net voorbij en deelnemers kunnen zich alweer aanmelden voor de voorjaarsronde van de JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas krijgen deelnemers de kans om vier kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JeugdSportPas wordt georganiseerd door Sportservice West-Friesland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de gemeenten Medemblik, Opmeer, Drechterland en Enkhuizen.

  Lees meer
 • Bouwkavels ’t Bon in Opmeer

  Op het voormalige perceel van transportbedrijf Simon Loos, gelegen op een goed bereikbare locatie, is sinds 2010 de gemeentelijke brandweerkazerne gevestigd. Op dit terrein bevinden zich nog bouwkavels met kantoorfunctie. Overleg over de oppervlakte van de kavels is mogelijk. Voor een situatieschets kunt u terecht op > bestemmingsplan Breestraat 9.

  Lees meer
 • Officiële bekendmakingen

  U kunt de bekendmakingen van de gemeente Opmeer inzien op www.overheid.nl. Ook kunt u daar aangeven of u deze wekelijks in uw mailbox wilt ontvangen.

 • Hulp nodig?

  Uw eigen omgeving is vaak de eerste logische stap om hulp te vragen. Maar soms heeft ook een moeder, buurvrouw of een goede vriend niet het antwoord of de oplossing. In dat geval kunnen de medewerkers van het WIJkteam OpMEER u misschien op weg helpen.

  Lees meer
 • NIX 18

  Het blijkt voor jongeren onder de 18 nog vaak bijzonder makkelijk om aan alcohol te komen.  Zij kunnen vaak ‘gewoon’ een biertje of wijntje bestellen/kopen. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het naleven van de alcoholwetgeving op verschillende locaties nog zeer te wensen over laat.

  Lees meer
 • Heeft u teveel plastic afval?

  Het afval scheiden gaat goed in Opmeer. Zeker het PMD (plastic, metaal en drankkartons) gaat erg goed. Soms zelfs zo goed dat er nog een extra zak wordt aangeboden. Het liefst zien we natuurlijk alle zakken in de container. Mocht dat niet lukken, dan zijn er enkele opties:

   

  Lees meer
 • Gemeente zaken? Afspraak maken!

  Heeft u iets te regelen met de gemeente? Maak dan een afspraak via de website (homepage). Kan dat niet, dan kunt u bellen met 0226 – 363 333 tussen 09.00 – 10.00 uur.

 • Iemand voordragen voor een lintje?

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen. Neem contact op met de gemeente waarin de persoon woont.

  Lees meer
 • 24/7 melden via gemeente app

  Ziet u een losliggende stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Meld het via de app van de gemeente Opmeer. Met een tekst, een locatie of een foto kunt u ons op de hoogte stellen van deze problemen, zodat wij deze op kunnen lossen.

  Lees meer
Archief