HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer

Nieuws uit Opmeer

 • Afval scheiden op basisscholen Wf

  Alle basisscholen in de zeven Westfriese (CAW) gemeenten kunnen voortaan plastic, blik en drinkpakken, gft en papier scheiden en op laten halen door HVC. Zo leren kinderen hoe afval scheiden werkt en wat de positieve gevolgen zijn. Ook zorgt het voor een betere afvalscheiding en recycling van grondstoffen.

  Lees meer
 • Wanneer wordt er gecollecteerd?

  U kunt het collecterooster altijd vinden op www.cbf.nl. Zoek op collecterooster en geef dan aan dat u dit wilt weten voor de gemeente Opmeer. Alle collectes waarvoor een vergunning is verleend, staan daar vermeld.

 • Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

  De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 14 juni 2018 kennis genomen van het Jaarverslag 2017 van de Commissie Bezwaarschriften. Daaruit blijkt dat in 35% van de gevallen een gewoon gesprek met de bezwaarmakers al tot een oplossing en tevredenheid kan leiden.

  Lees meer
 • Adviesraad Sociaal Domein stopt

  De Adviesraad Sociaal Domein van Opmeer stopt per 1 juli 2018. Er is geruime tijd gezocht naar bestuursleden met kennis van de werkvelden, maar het lukt niet om de vacatures ingevuld te krijgen. De Adviesraad, in de huidige vorm, stopt ermee … maar dit opent gelijk deuren om verder te kijken naar andere oplossingen.

  Lees meer
 • Zwem-4-daagse 16 t/m 20 juli 2018

  Ben jij die waterrat die er nooit genoeg van krijgt om in het water te zijn? Doe dan mee aan de zwem-4-daagse die wordt gehouden van 16 tot en met 20 juli in zwembad ’t Woudmeer. En dit jaar kun je je laten sponsoren voor Energy-4-All.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap HN zoekt bestuurders

  Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. We leven ermee, erin én eronder. De waterschappen maken dit mogelijk. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dan mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur.

  Lees meer
 • Fractievergadering bijwonen?

  De fractievergaderingen van de politieke partijen CDA, DSV, Gemeentebelangen, VVD en PvdA worden gehouden in het gemeentehuis op maandag 11 juni. Tijdens deze vergaderingen worden de onderwerpen van de eerstvolgende raadsvergadering besproken. De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar.

 • Cheque voor Inloophuis Pisa

  Wethouder Bram Beemster overhandigde samen met Menno Timmerman, directeur HVC op woensdag 30 mei een cheque met de opbrengst van de inzamelingsactie Taxus voor Hoop aan Hanneke Tinor-Centi van Inloophuis Pisa in Hoorn.

  Lees meer
 • Kermis vieren, hou het echt gezellig!

  Beste inwoners,

  Het kermisseizoen is weer geopend. Feest! De eerste kermis in onze gemeente komt er aan. Het is gelijk een mooie kans om voor onze gemeente de toon te zetten. Laten we het harde werk van de organisatoren belonen met een mooi en gezellig feest.

  Lees meer
 • Iemand voordragen voor een lintje?

  Overal in Nederland zetten vele vrijwilligers zich in voor allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.

  Lees meer
 • Aanpak huisvesting arbeidsmigranten

  De gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Opmeer en de provincie Noord-Holland gaan er samen voor zorgen dat alle buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden. Uit een net uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de regio behoefte is aan zeker 6600 huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers, terwijl er momenteel maar 3500 plaatsen bekend zijn.

  Lees meer
 • Voorkom schulden bij kwetsbare jongeren

  Speciaal voor (zeer) moeilijk lerende jongeren heeft MEE NL een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van Smart met Geld, een programma dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

  Lees meer
 • Tips om woninginbraak te voorkomen

  We trekken al gauw ‘even snel’ de deur achter ons dicht als we bijvoorbeeld een boodschap gaan doen. Maar een inbreker heeft maar 'heel even' nodig om binnen te komen.

  Lees meer
 • Dien een burgerinitiatief in

  Heeft u een goed idee voor Opmeer. Denkt u weleens, daar zou de gemeente Opmeer iets aan moeten doen? Bijvoorbeeld een trapveldje in de buurt op een stuk braakliggend terrein of de fietsroute naar school veiliger maken.

  Lees meer
 • Buurtpreventie: Whatsapp of...?

  In de gemeente Opmeer is een aantal WhatsApp-groepen actief. Deze BuurtWhatsApp-groepen zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Zo’n app-groep is opgericht door een inwoner en wordt ondersteund door de gemeente Opmeer en de politie.

  Lees meer
 • Speelplek: géén honden

  Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over honden op speelplekken. De richtlijn is duidelijk. Daar waar speelplekken zijn voor kinderen mogen honden niet loslopen en is er een opruimplicht.

  Lees meer
 • Vanaf nu kunt u online uw reparatieverzoek doorgeven

  U huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf en u wilt een reparatie doorgeven? Dat kunt u snel en eenvoudig doen op www.woningbedrijfopmeer.nl. Dat kan nu 24 uur per dag & 7 dagen per week.

  Lees meer
 • Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen?

  Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen? Meldt u zich dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen op www.overheid.nl. Door u aan te melden ontvangt u wekelijks de bekendmakingen van de gemeente Opmeer, en de provincie en waterschappen per e-mail. U hoeft alleen uw postcode in te vullen en aan te geven van welk gebied rondom uw woning u de bekendmakingen wilt ontvangen.

 • 24/7 melden via gemeente app

  Ziet u een losliggende stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Meld het via de app van de gemeente Opmeer. Met een tekst, een locatie of een foto kunt u ons op de hoogte stellen van deze problemen, zodat wij deze op kunnen lossen.

  Lees meer
 • Positief resultaat: € 300.000

  De gemeente Opmeer maakt elk jaar een jaarrekening, om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. De totale begroting gaat over 33,1 miljoen euro.

  Lees meer
 • Lastenverlichting

  Het college van Burgemeester en Wethouders wil het komende jaar investeren in het voorzieningenniveau in de kernen en de beloofde lastenverlichting voor onze inwoners realiseren

  Lees meer
 • Nieuwe woningen gasvrij bouwen

  Op 1 juli 2018 gaat in heel Nederland een nieuwe wet in. Vanaf die datum is het niet meer toegestaan om een nieuwe woning te bouwen met een gasaansluiting. Dit geldt ook voor kleinere bedrijven (kleinverbruikers). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met deze nieuwe wet. De wet is ingevoerd om de stap te maken naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050.

  Lees meer
 • Inwoners tevreden over afvalinzameling

  Inwoners van de zeven Westfriese gemeenten geven de afvalinzameling in hun gemeente een 7,4. Dit blijkt uit een onderzoek dat I&O Research in het begin van 2018 heeft uitgevoerd.

  Lees meer
 • Besluiten van de raad, 14-06

  Op donderdag 14 juni werd er een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. De volgende besluiten zijn genomen:

  Lees meer
 • Dit jaar geen inzameling taxussnoeisel

  Taxus voor Hoop zamelt taxussnoeisel in en de farmaceutische industrie produceert van deze grondstof op haar beurt medicijnen tegen kanker. De farmaceutische industrie wil exact weten waar de grondstoffen vandaan komen. Het snoeisel moet daarom een certificaat krijgen. Helaas is de certificering nog niet rond en wordt er dit jaar geen inzameling georganiseerd. Taxus voor Hoop gaat er vanuit dat u uw taxus snoeisel volgend jaar weer voor het goede doel kunt doneren en hoopt op uw begrip.

 • Rijbewijzen geschikt voor inloggen met DigiD

  Nieuwe rijbewijzen worden uitgegeven met een nieuwe chip. Met deze chip wordt het voor de burgers in de toekomst mogelijk om met het rijbewijs in te loggen op websites van de overheid, zorgverzekeraars, zorg en pensioenfondsen.

  Lees meer
 • Repair café

  Iets stuk? Laat het maken, in plaats van het weg te gooien. Elke eerste maandag van de maand bent u welkom, van 09.30 – 12.00 uur in De Schakel, Spanbroek.

  • Repair Cafés voorkomen 250.000 kilo afval
  • Een gescheurd knuffelkonijn, een bestuurbare auto die niet meer wil rijden, een lekke fietsband...
  • Adviezen en hulp van de deskundigen in het Repair Café zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 • ‘Wie ben jij-campagne’

  "Wie ben jij" is een communicatiecampagne over gebruik van alcohol en de keuze die je erin hebt. De campagne wordt ook ingezet op de kermis. “Het is een lastige stap, maar een hele logische en noodzakelijke gezien het, vaak overmatig, gebruik van alcohol tijdens de kermisdagen.

  Lees meer
 • Waardering voor mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom wil de gemeente Opmeer ook dit jaar weer alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor iemand uit uw buurt.

  Lees meer
 • Herinrichting centrum van Hoogwoud

  Fase 2 van de herinrichting van het centrum van Hoogwoud begint op 9 april. De Herenweg vanaf de Oeverwal wordt opengebroken. Het eerste deel van de Burgemeester Hoogenboomlaan wordt dan alweer opnieuw bestraat.

  Meer weten? Kijk op de blog via https://centrumplanhoogwoud.blogspot.nl/

 • Verstopping riolen/waterzuiveringsinstallaties

  Hygiënedoekjes in alle soorten en maten zijn populair. Volgens veel verpakkingen mag het merendeel na gebruik door de wc worden weggespoeld. Nee, zeggen de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Die doekjes moeten bij het restafval.

  Lees meer
 • Gehandicapten mogen overal in Opmeer parkeren

  Wist u dat bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart op elke parkeerplek in de gemeente Opmeer mogen parkeren zonder tijdslimiet? En dat deze regel ook geldt voor de parkeerplaatsen in de blauwe zone in Opmeer?

  Lees meer
 • Melding over (zorg)instellingen

  Hebt u te maken met een zorgaanbieder waar de gemeente Opmeer een contract mee heeft? En hebt u het idee dat er iets mis is bij deze zorgaanbieder? Hebt u iets gezien/gehoord waar u vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u dit melden bij de Wmo-toezichthouder van de gemeente Opmeer.

  Lees meer
 • Zwerfvuil is niet oké!

  Erger jij je ook zo aan al die flesjes, blikjes en verpakkingen die je op straat en in de natuur tegenkomt? Je bent niet de enige. Steeds meer mensen ergeren zich aan zwerfafval. Gelukkig komen heel veel mensen ook daadwerkelijk in actie.

  Lees meer
 • Kleine klussen in en om de woning

  In de afgelopen jaren kenden we in Opmeer de 'dorpsconciërge'. Inmiddels hebben we afscheid genomen van de dorpsconciërge en is stichting Raad en Daad in beeld om deze activiteiten/kleine klussen over te nemen.

  Lees meer
 • Verzekering voor vrijwilligers

  Voor de vrijwilligers die binnen onze gemeente werkzaam zijn heeft de gemeente een verzekering afgesloten. Deze vrijwilligersverzekering is bedoeld om schade te vergoeden, die ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk én die niet gedekt is door de eigen verzekering.

  Lees meer
 • Gemeente zaken? Afspraak maken!

  Heeft u iets te regelen met de gemeente? Maak dan een afspraak via de website (homepage). Kan dat niet, dan kunt u bellen met 0226 – 363 333 tussen 09.00 – 10.00 uur.

 • Volgt u Opmeer al op Twitter?

  De gemeente Opmeer plaatst dagelijks berichten op Twitter via @gem_opmeer, ook kunt u ons volgen via @gladheidopmeer en @wijkteamopmeer

  Lees meer
Archief