HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Afval scheiden op basisscholen Wf

Afval scheiden op basisscholen Wf

Alle basisscholen in de zeven Westfriese (CAW) gemeenten kunnen voortaan plastic, blik en drinkpakken, gft en papier scheiden en op laten halen door HVC. Zo leren kinderen hoe afval scheiden werkt en wat de positieve gevolgen zijn. Ook zorgt het voor een betere afvalscheiding en recycling van grondstoffen.

Begin mei hebben gemeenten de afvalstoffenverordening aangepast. Afval van basisscholen valt nu niet meer onder bedrijfsafval, maar kan worden opgehaald in de huishoudelijke route voor gft-, papier-, rest- en plastic, blik en drinkpakken. De kosten voor de school zijn hierdoor lager.

Afval scheiden zoals thuis

De scholen krijgen dezelfde bakken als de meeste kinderen thuis hebben. Bakken voor groente, fruit en etensresten, papier en plastic, blik en drinkpakken zijn onbeperkt beschikbaar. Op het aantal restafvalbakken zit een limiet om zo het afval scheiden te stimuleren.

Lesmateriaal

Daarnaast biedt HVC ook een educatiepakket aan en een introductiedag met eigen chauffeurs bij de start van het afval scheiden op school. Scholen die belangstelling hebben voor het afval scheiden kunnen contact opnemen met Christine Schreij van HVC, e-mail c.schreij@hvcgroep.nl, telefoon 06 – 5115 5441.