HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Besluiten van de gemeenteraad

Besluiten van de gemeenteraad

Op donderdag 11 juli 2019 werd er een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. De raad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • voorstel over de locatiekeuze IKC Hoogwoud en IKC Opmeer/Spanbroek
  • voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de dienstverleningsovereenkomsten
  • afvalinzameling HVC
  • voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening 2018 Algemene Dienst gemeente Opmeer, inclusief het Volkshuisvestingverslag 2018 en Jaarrekening 2018 Woningbedrijf
  • voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2019
  • voorstel tot het benoemen van mw. M. Haring als fractie-assistent

De uitgebreidere (exacte) raadsbesluiten en eventuele moties en amendementen zijn binnenkort na te lezen op www.opmeer.nl.