HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Besluiten van de raad

Besluiten van de raad

Op donderdag 9 mei 2019 werd er een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. De raad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Voorstel tot het vaststellen van het convenant Dorpsraden Opmeer 2019
  • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor LED-verlichting voor sportverenigingen
  • Voorstel tot het vaststellen van het koersdocument regio Westfriesland voor implementatie van de Omgevingswet
  • Voorstel tot het wijzigen van de naam van de RUD NHN
  • Voorstel tot het benoemen van de accountant
  • Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding
  • Voorstel tot het vaststellen van de instructie voor de griffier
  • Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA over de inhoudelijke en financiĆ«le verantwoording over het sociaal domein

De uitgebreide raadsbesluiten en eventuele moties en amendementen zijn binnenkort na te lezen op www.opmeer.nl U kunt daar tevens de volledige vergadering terugluisteren, per agendapunt of per spreker.