HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Commissievergaderingen

Commissievergaderingen

Volgende week vergaderen de commissies weer over zaken die de gemeente aangaan. U bent van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Opmeer vanaf 20.00 uur.

Commissie Ruimte op dinsdag 20 juni
•    Bestemmingsplan centrum Opmeer-Spanbroek
•    Startnotie Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan met een toelichting door Nico Veenstra van adviesbureau Antea
•    Startnotitie actualisatie milieubeleidsplan 2012-2015 en positiebepaling
•    Implementatie Omgevingswet /Regionale samenwerking en vaststellen plan van aanpak
•    Jaarverslag 2016 omgevingswet en nota toezichtinformatie 2016

Commissie Samenlevingszaken op woensdag 21 juni
•    Raadsvoorstel beschikbaarstellen krediet voor huisvesting primair onderwijs in combinatie met onderdelen van het concept Integraal Kind Centra