HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Commissievergaderingen

Commissievergaderingen

Volgende week vergaderen de commissies weer over zaken die de gemeente aangaan. U bent van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Opmeer vanaf 20.00 uur.

Ruimte van 17 oktober 2017

  • ontwerp-raadsvoorstel: vaststelling bestemmingsplan Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek
  • ontwerp-raadsvoorstel: nota bodembeheer
  • mededelingen van de portefeuillehouder over ontwikkelingen CAW

Samenlevingszaken van 18 oktober 2017

  • verordening Alleenrecht WerkSaam
  • op verzoek van de fractie van het CDA: drie moties van de gemeenteraad van Hoorn van 11 juli 2017 over Flextensie, klanttevredenheidsonderzoek WerkSaam en over versoepeling sollicitatieplicht 60-plus

Bestuurlijke Zaken & Verantwoording van 19 oktober 2017

  • najaarsrapportage 2017 van shared service center DeSom
  • actualisatie normenkader
  • stand van zaken van shared service center DeSom

Fractievergadering bijwonen?

De fractievergaderingen van de politieke partijen Gemeentebelangen, CDA, VVD, DSV en PvdA worden gehouden in het gemeentehuis op maandag 16 oktober. Tijdens deze vergaderingen worden de onderwerpen van de eerstvolgende commissievergaderingen besproken. De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar.