HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Dorpsraden, gemeenschapsraad en gemeente ondertekenen convenant

Dorpsraden, gemeenschapsraad en gemeente ondertekenen convenant

Burgemeester Nijpels en de vier voorzitters van de dorpsraden en de gemeenschapsraad hebben vorige week hun handtekening gezet onder een vernieuwd convenant.

In het convenant staan afspraken over de samenwerking tussen de dorpsraden/gemeenschapsraad en de gemeente, zoals:

  • meedenken met de gemeente over leefbaarheid en veiligheid
  • dorpsbewoners benaderen en motiveren om de leefbaarheid te verbeteren of mee te denken met gemeentelijke plannen
  • gesprekken voeren met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en hen te adviseren over de leefbaarheid in de kernen