HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Herinneringsboekje oorlogsslachtoffers

Herinneringsboekje oorlogsslachtoffers

In het boekje ‘Herdenken in de gemeente Opmeer’ krijgen namen van oorlogsslachtoffers een gezicht. Over elk oorlogsslachtoffer is een kort verhaal over wie zij waren, wat ze deden en uit welke familie ze kwamen. Veel van de namen zijn ook terug te vinden op de oorlogsmonumenten in Opmeer.

Vertellen over de oorlog van toen en nu

De kinderen van de basisscholen werken mee aan de bloemenhulde tijdens de officiële dodenherdenking op 4 mei. In de afgelopen week is burgemeester Nijpels samen met Bep de Haan en Pieter de Koning de klassen langs geweest om over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Pieter de Koning (politieagent en militair veteraan) vertelde over zijn eigen ervaringen. De leerlingen van alle groepen 8 kregen tijdens deze bijeenkomst het herinneringsboekje uitgereikt.

4 mei

Naast de uitreiking van dit boekje, werken de basisschoolleerlingen mee aan de bloemenhulde bij de oorlogsmonumenten in Opmeer op 4 mei. Door de slachtoffers uit de eigen gemeente een gezicht te geven en te herdenken, krijgt de jeugd een beeld over de oorlog en de slachtoffers.