HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Huisvestingsbehoefte van buitenlandse werknemers in kaart gebracht

Huisvestingsbehoefte van buitenlandse werknemers in kaart gebracht

Start registreren buitenlandse werknemers op locatie

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt maken steeds meer bedrijven gebruik van buitenlandse medewerkers. Om inzicht te krijgen in het aantal buitenlandse werknemers en waar deze mensen zijn gehuisvest, gaat de gemeente Opmeer deze werkmigranten registeren in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente. Wij gaan van start in het Slothuys in Spanbroek ter plaatse waar veel mensen verblijven die tijdelijk in Nederland werken en wonen.

Het registreren van buitenlandse werknemers vindt plaats op initiatief van de regio NHN. De registratie van buitenlandse werknemers in de BRP is een wettelijke verplichting. Daarnaast moet de registratie leiden tot:

  • het verkrijgen van meer inzicht in het aantal buitenlandse werknemers en de panden waarin zij zijn gehuisvest
  • verbetering van de huisvesting waarbij voldaan dient te worden aan de huisvestingsnormen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF-keurmerk)
  • goede woon-en leefomstandigheden van de buitenlandse werknemers en verbetering van de rechtspositie van deze doelgroep
  • aanpak uitbuiting door huisjesmelkers en malafide werkgevers

Wanneer moet iemand zich laten registreren?

Komt iemand langer dan vier maanden in Nederland wonen en werken, dan moet deze zich wettelijk als ingezetene laten inschrijven in de BRP bij de gemeente. Bij de inschrijving krijgt de werknemer een Burgerservicenummer toegekend om een dienstverband te kunnen aangaan.